fbpx

Mã hóa

Mã hóa email của bạn đảm bảo rằng không ai khác có thể đọc được ngoài người nhận đã định. Nguy cơ bị chặn trái phép được giảm thiểu đáng kể bằng cách mã hóa dữ liệu của bạn trong bộ nhớ và trong quá trình truyền.

ĐĂNG KÝ NGAY

 

Mã hóa trên thiết bị lưu trữ

Email được lưu trữ trên các máy chủ Dante Mail ở định dạng mã hóa. Dữ liệu của bạn được chia thành các đoạn, sau đó mỗi đoạn được mã hóa thêm trước khi lưu trữ trên các đĩa của chúng tôi. Khóa sử dụng để mã hóa được quản lý với độ an toàn và tin cậy cao nhất.

Mã hóa từ đầu đến cuối

Kết nối Lớp cổng bảo mật (SSL) mã hóa lưu lượng email giữa thiết bị của bạn và máy chủ. Dante Mail sử dụng kết nối SSL cho tất cả các giao tiếp từ máy khách POP/IMAP/SMTP đến máy chủ của chúng tôi để không thể đọc hoặc giả mạo dữ liệu của bạn trong quá trình truyền.

Chỉ báo mức mã hóa

Bạn luôn được thông báo về mức độ bảo mật của các email mà bạn gửi và nhận. Tất cả các email giữa các máy chủ Dante Mail được mã hóa trong quá trình truyền bằng TLS và được đánh dấu tương ứng. Nếu nhà cung cấp khác có liên quan không hỗ trợ TLS, email sẽ được đánh dấu là Thuần để thông báo cho bạn.

Có được khả năng bảo mật hàng đầu cho email của bạn