fbpx

Hướng dẫn sử dụng hệ thống thư điện tử trên nền Web

Giao diện email trên nền web có 2 loại giao diện: Máy tính và Điện thoại sử dụng tương tự nhau.

Sử dụng một trong các trình duyệt Google Chrome, FireFox hoặc Internet Explorer,…

Truy cập vào đường link sau: http://mail.dante.vn/

Màn hình đăng nhập xuất hiện. Sử dụng tài khoản (Account) được cấp để đăng nhập vào hệ thống:

Sau khi đăng nhập tài khoản người dùng, hệ thống Email sẽ có giao diện như sau:

Vùng 1: Hiển thị các thư mục của Email như: Hộp thư đến, Bản nháp, Mục đã gửi..

Vùng 2: Hiển thị nội dung rút gọn các Email.

Vùng 3: Hiển thị nội dung chi tiết Email đã được chọn ở Vùng 2

 

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu:

Trong màn hình sau khi đăng nhâp vào hệ thống mail, nhấn vào Cài đặt hình bánh răng phía trên góc phải -> nhấn tiếp Bảo mật như hình ảnh sau:

Màn hình thay đổi mật khẩu xuất hiện: Nhập lại mật khẩu cũ vào ô có mũi tên số 1 và mật khẩu mới vào ô mũi tên số 2 rồi nhấp Lưu tại mũi tên số 3.

Lưu ý: Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự bao gồm: chữ cái, ký tự đặc biệt và số

Hướng dẫn sử dụng hệ thống thư điện tử trên Outlook 2007, 2010, 2013, 2016, 2019,…

Như hướng dẫn trên là chúng ta sử dụng các trình duyệt Web (Internet) để gửi sử dụng thư điện tử. Chúng ta cũng có thể sử dụng các ứng dụng chuyên dụng khác như Microsoft Outlook 2007, 2010, 2013, 2016, 2019… Sau đây là hướng dẫn cấu hình mail trên Microsoft Outlook 2013 (các phiên bản khác làm tương tự):

Mở phần mềm Outlook 2013 lên rồi nhấn Next.

Màn hình tiếp theo hiện ra: chọn Yes rồi nhấn Next.

Màn hình Email Account hiện ra như hình dưới:

Nhập thông tin như sau:

Your Name: (nhập tên của bạn) VD: Do Van Dan

Email Address: (nhập đầy đủ địa chỉ email của bạn) VD: dandv@vimccontainer.com

Password: (nhập mật khẩu email của bạn)

Retype Password: (nhập lại mật khẩu email của bạn)

Nhập xong thông tin thì nhấn Next như hình dưới:

 

Màn hình tự động cấu hình hiện ra: Bạn đợi 1 phút đến 2 phút để phần mềm tự cấu hình email.

Màn hình tiếp theo hiện ra: tiếp tục nhấn Next.

Màn hình cấu hình xong đã hiện ra: nhấn Finish

Sau khi cài đặt thành công màn hình email trên Outlook xuất hiện như hình dưới: