fbpx

Đăng ký miễn phí

Email bảo mật và chuyên nghiệp

 • Tỷ lệ gửi mail vào inbox: 99%
 • Dung lượng lưu trữ: Không giới hạn
 • Địa chỉ email: Không giới hạn
 • Email forwarder: Không giới hạn
 • Danh sách email: Không giới hạn
 • Chống spam/ virus/ bomb mail
 • Xác thực SPF/ DKIM
 • Catch-All
 • Trang quản trị chuyên nghiệp
 • Ứng dụng trên iOS/ Android
 • Webmail: http://mail.dante.vn
 • Truy cập IMAP/POP trong ứng dụng email
 • Tập tin đính kèm lớn lên đến 25 MB
 • Exchange Activesync
 • Lưu trữ và eDiscovery
 • Khôi phục và sao lưu email
 • Truy cập ngoại tuyến
 • Calendar
 • Lịch dùng chung
 • Lịch nhóm
 • Xếp lịch hẹn
 • Đồng bộ lịch
 • Hỗ trợ 24/7

Hướng dẫn cấu hình trỏ Tên miền đến dịch vụ Mailserver

Bước 1: Đăng ký theo thông tin tại link: http://dante.vn/dang-ky/

Bước 2: Trỏ bản ghi và đến Mailserver

Bạn truy cập vào trang quản lý tên miền vào tạo các bản ghi theo thông số dưới đây (ghi chú: xóa hết các bản ghi MX cũ có trước đó).

Stt Host / Tên/ máy chủ/ Bí danh Loại bản ghi Địa chỉ / Giá trị / Đích Ưu tiên
1 @ MX mx1.dante.vn 1
2 @ MX mx2.dante.vn 5
3 @ MX mx3.dante.vn 5
4 @ MX mx4.dante.vn 10
5 mail CNAME mail.dante.vn
6 @ TXT v=spf1 mx a a:mx1.dante.vn a:mx2.dante.vn a:mx3.dante.vn a:mx4.dante.vn ?all
7 _dmarc TXT v=DMARC1; p=reject; rua=mailto:admin@dante.vn

 

Và thêm bản ghi TXT theo thông số dưới đây:

Host / Tên/ máy chủ/ Bí danh: Dante._domainkey

Loại bản ghi: TXT

Địa chỉ/Giá trị/Đích: v=DKIM1;p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAn2cWEPVHsqxLTMnc4iLlespP4O1TVoY4ZUkzvb4ma1J+av6WDgQS4uhuin1HznHwOmpMfedC75PGII6nBu3dZxUvIQvxiQE3P0OBTjpKG+8fiQ7megf03Xm8fTyeynFkVP9hz95xe64T09zn6Mms6/aSfAuTBcuPV58zewFk7n7VCXnNaFO2VbkPw0yIdw4Sv4bbgVWucgZ2T5O3mHgyiShUiZRBczM9cTbZIax0x0udjdN0eI89aolFFQZTgJyp4ZJVoeXY4fOS4h5c/bVsyKlyGgOM22jW7qFnejdAPc2KuK3fA83hdRoMA4pXR8LXx7jj5iANZzAcO8Z6aPceaQIDAQAB

Sau khi tạo xong 8 bản ghi như hình dưới đây:

Bạn cần đợi một ít thời gian để lưu các bản ghi này vào hệ thống. Sau khi bản ghi được lưu hoàn tất thì bạn sẽ thấy thông tin như hình và sẽ cần chờ đợi khoảng 30 phút để bản ghi được cập nhật trên các máy chủ DNS.

Khoảng 30 phút sau bạn có thể truy cập vào link https://mxtoolbox.com/MXLookup.aspx và nhập tên miền của bạn vào ô tìm kiếm rồi nhấn MX Lookup để check thông tin bản ghi đã cấu hình.

Nếu bạn check được thông tin như hình thì là đã cấu hình thành công. Nếu vẫn chưa check được thông tin như hình thì bạn đợi thêm 60 phút và kiểm tra lại lần nữa và nếu vẫn chưa được thì bạn liên hệ với chúng tôi tại box chát phía góc dưới bên phải.

Sau khi thành công bạn có thể truy cập vào mail theo  địa chỉ sau:

http://mail.dante.vn

Sau 24h chúng tôi sẽ cấp cho bạn tài khoản quản trị email tên miền của bạn: bạn có thể thêm mới, sửa, xóa,… các tài khoản email theo tên miền của bạn tại link sau:

http://mail.dante.vn:1000

Chúc bạn thành công.