fbpx

Dịch vụ chuyển UID sang SĐT theo yêu cầu:

Gói 100k: chuyển tối đa 1 triệu UID trong 1 lần, 1 file data và trong 1 ngày.

Gói 600k: chuyển tối đa 10 triệu UID trong 10 lần, 10 file data và trong 1 năm.

Liên hệ SĐT/Zalo: 0978 400 720 hoặc tại khung chát hỗ trợ.

Bạn sẽ chuyển đến liên kết sau thời gian: