fbpx

Bảo mật vật lý

Để tăng cường tính bảo mật, dữ liệu của Dante Mail được lưu trữ trong cơ sở hạ tầng đặc biệt được bảo vệ an toàn với sự giám sát và bảo mật hàng đầu, bảo vệ chống lại các cuộc tấn công vật lý và phần mềm độc hại.

ĐĂNG KÝ NGAY

 

Các trung tâm dữ liệu

Các trung tâm dữ liệu của chúng tôi được xây dựng để lưu trữ một lượng lớn các dữ liệu với tính năng bảo mật có chất lượng hàng đầu. Các máy chủ dữ liệu được đặt tại các vị trí không thể tiết lộ, dưới giám sát 24/7 và được niêm phong bằng xác thực sinh trắc học để ngăn chặn mọi tiếp cận trái phép.

Phần cứng

Các trung tâm dữ liệu của Dante Mail sử dụng hệ thống phần cứng không bị lỗi, được thiết kế với công nghệ tiên tiến, quản lý việc lưu trữ và truy xuất dữ liệu một cách hoàn hảo. Trong trường hợp khó có khả năng xảy ra là khi có bất kỳ trung tâm dữ liệu nào không hoạt động, dữ liệu có thể được truy xuất từ bản sao lưu được lưu trữ trong hệ thống phần cứng.

Kiểm soát DOS và DDOS

Các tấn công DOS và DDOS tạo ra lưu lượng truy cập bất thường để gây ra tình trạng từ chối dịch vụ. Dante Mail tuân theo các quy trình giảm thiểu DDOS, giúp khắc phục các cuộc tấn công này bằng cách theo dõi các kiểu lưu lượng truy cập và thực hiện các bước cần thiết nhằm tránh làm gián đoạn dịch vụ.

Có được khả năng bảo mật hàng đầu cho email của bạn